ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ

ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง (Tongue and Groove)


ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง ( Tongue and Groove )                                        
ท่อคอนกรีตอัดแรง เป็นท่อคอนกรีตสำหรับระบายน้ำเสีย ตาม อาคาร บ้านเรือน ถนน โรงงาน หรือตามที่ต่างๆขึ้นอยู่กับความต้องการของหน้างาน                                       
                                       
ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง ( Tongue and Groove )  แบ่งเป็น 5 ชนิด คือ                                       
                                       
1    ท่อคอนกรีตอัดแรงไม่เสริมเหล็ก ( คมล. ) เหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น ทางเดินเท้า                                   
2    ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง (คสล.) เหมาะสำหรับงานที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลวิ่งผ่าน ซึ่งไม่ได้รับน้ำหนักมากนัก                                   
3    ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น3 ( มอก. 3)  เป็นท่อที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานที่                                   
    ต้องรับน้ำหนักบ้าง โดยส่วนใหญ่ งานราชการ หรือโรงงานขนาดย่อมจะเลือกใช้ &#