ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ

บ่อพักร้อยสายไฟ (Handhole)


บ่อพักร้อยสายไฟ   ( Handhole )  เป็นบ่อที่ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และยังเป็นบ่อที่เป็นจุดศูนย์รวมของสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมดช่วยในการรักษาระบบไฟฟ้า                                    
ขนาดบ่อพักร้อยสายไฟ   ( Handhole ) มี  3  ขนาด คือ                                   
                                   
1    ขนาดภายใน  0.60 x 0.60  ม. หนา  10 ซม.         น้ำหนักโดยประมาณ  000 กก. / ท่อน                                
2    ขนาดภายใน  0.80 x 0.80  ม. หนา  10 ซม.         น้ำหนักโดยประมาณ  000 กก. / ท่อน                                
3    ขนาดภายใน  0.90 x 1.35  ม. หนา  15 ซม.         น้ำหนักโดยประมาณ  000 กก. / ท่อน