ท่อปากระฆัง

ท่อปากระฆัง

ท่อปากระฆัง

ท่อปากระฆัง  (Bell and Spigot) เป็นท่อระบายยน้ำรูปปากระฆัง สำหรับระบายน้ำที่เป็นมลพิษ จากแหล่งอุตสาหกรรม โดยมีแหวนยางเป็นอุปกรณ์ที่สวมกับตัวท่อ เพื่อป้องกันการรั่วซึม  อีกทั้งยังสามารถระบายน้ำดีได้ด้วย

ท่อปากระฆัง  (Bell and Spigot) ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ( มอก.128-2549)  มี 3 ชนิด คือ  มอก. 4, มอก. 3, มอก. 2

ขนาดท่อปากระฆัง  ( Bell and Spigot ) มี  10 ขนาด คือ    

1    ขนาด Ø 0.30 x 3.00 ม.  หนา  5 ซม.     - น้ำหนักโดยประมาณ   470  กก. / ท่อน                       
2    ขนาด Ø 0.40 x 3.00 ม.  หนา  6 ซม.     - น้ำหนักโดยประมาณ   710  กก. / ท่อน                       
3    ขนาด Ø 0.50 x 3.00 ม.  หนา  7 ซม.     - น้ำหนักโดยประมาณ   900  กก. / ท่อน                       
4    ขนาด Ø 0.60 x 3.00 ม.  หนา  7.5 ซม.  - น้ำหนักโดยประมาณ   1,220  กก. / ท่อน                       
5    ขนาด Ø 0.80 x 3.00 ม.  หนา  9.5 ซม.  - น้ำหนักโดยประมาณ   2,140  กก. / ท่อน                       
6    ขนาด Ø 1.00 x 2.50 ม.  หนา  11 ซม.   - น้ำหนักโดยประมาณ   2,500  กก. / ท่อน                       
7    ขนาด Ø 1.20 x 2.50 ม.  หนา  12.5 ซม.- น้ำหนักโดยประมาณ   3,650  กก. / ท่อน                       
8    ขนาด Ø 1.50 x 2.50 ม.  หนา  15 ซม.   - น้ำหนักโดยประมาณ   5,000  กก. / ท่อน                       
9    ขนาด Ø 1.75 x 2.50 ม.  หนา  17.5 ซม.- น้ำหนักโดยประมาณ   7,000  กก. / ท่อน                       
10  ขนาด Ø 2.00 x 2.50 ม.  หนา  20 ซม.   - น้ำหนักโดยประมาณ   7,000  กก. / ท่อน