เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง

เสาเข็มหกเหลี่ยม

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง (Hexagon Piles) เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตัดหกเหลี่ยม เหมาะสำหรับงานฐานรากขนาดเล็ก ที่รับน้ำหนักไม่มาก เช่น งานบ้านพักอาศัย, โรงจอดรถยนต์ เป็นต้น

ขนาดเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง(Hexagon Piles) มีความยาวตั้งแต่

  1. ขนาด ความยาว 1 ม.
  2. ขนาด ความยาว 2 ม.
  3. ขนาด ความยาว 3 ม.
  4. ขนาด ความยาว 4 ม.
  5. ขนาด ความยาว 5 ม.
  6. ขนาด ความยาว 6 ม.